ul. Romera 2/61, 76-200 Słupsk
Oferta

Usługi kominiarskie – oferta

Czyszczenie oraz sprawdzanie kominów

 • Czyszczenie oraz sprawdzanie stanu kominów wolno- stojących, przewodów kominowych, dymowych, spalinowych i wentylacyjnych przy zastosowaniu podstawowych narzędzi, urządzeń, sprzętu kominiarskiego i aparatury kontrolno-pomiarowej
 • Mechaniczne czyszczenie przewodów kominowych (usuwanie sadzy szklistej, smolistej bez potrzeby wypalania)
 • Przeprowadzanie okresowych kontroli przewodów kominowych w oparciu o art. 62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r.(Dz.U. Nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami)
 • Sprawdzanie wnętrza przewodów kominowych kolorową inspekcyjną kamerą kominową z możliwością nagrywania i wykonywania zdjęć z wnętrza komina
 • Wykonywanie odbiorów przewodów kominowych w stanie surowym i gotowym, w budynkach nowo budowanych, przebudowanych oraz po kapitalnym remoncie
 • Sprawdzanie nowo wybudowanych przewodów kominowo-dymowych i spalinowych oraz wentylacyjnych
 • Usuwanie przyczyn złego ciągu w instalacjach kominowych
 • Uszczelnianie przewodów kominowych
 • Usuwanie w przewodach kominowych usterek stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa budowlanego i ochrony przeciwpożarowej
 • Sporządzanie inwentaryzacji przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych
 • Wydawanie opinii dotyczących podłączenia palenisk i urządzeń grzewczych oraz wentylacyjnych
 • Sprawdzanie stanu i czyszczenie kominów wolno stojących (przemysłowych)
 • Sprawdzanie stanu oraz czyszczenie kanałów łączących paleniska z przewodami dymowymi
 • Usuwanie gruzu i gniazd ptasich z przewodów kominowych, dymowych, spalinowych i wentylacyjnych
 • Sporządzanie opinii lub protokołów nakazujących właścicielom, użytkownikom lub zarządcom budynków usuwanie w określonych terminach usterek i zaniedbań grożących niebezpieczeństwem powstania pożaru, wybuchu gazu oraz zatrucia spalinami
 • Montaż wkładów kominowych, kwasoodpornych, żaroodpornych oraz zewnętrznych przewodów dwuściennych
 • Montaż nasad kominowych, nasad typu turbowent itp.
 • Zabezpieczanie wylotów przewodów kominowych przed ptakami itp.